De behandeling

De hulpvraag van het kind en zijn omgeving (ouders, school) staat centraal in de behandeling en is altijd in nauw overleg met degenen die bij de hulpvraag betrokken zijn. De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van een kind te vergroten zodat het kind beter functioneert in zijn omgeving. Het oefenmateriaal dat wordt gebruikt stimuleert het kind om bepaalde motorische functies te “oefenen” en bevordert het plezier in bewegen. Door het oefenen van motorische vaardigheden krijgt het kind meer zelfvertrouwen. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Ook kunnen er tips worden gegeven en sport-, spel- en oefenadviezen.

Er is een nauw samenwerkingsverband met de kinderartsen van Tergooi en academische ziekenhuizen, Merem Medische Revalidatie, consultatiebureaus en de huisartsen.

De kinderen worden afhankelijk van leeftijd en klachten behandeld aan huis (tot 2 jaar), op school of in de praktijk (individueel of in kleine groepjes).

 

Verwijzing en vergoeding zorgverzekeraar

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts( consultatiebureau- of schoolarts), kinderarts en de kinderevalidatie arts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt.

U kunt ook zonder verwijsbriefje bij de kinderfysiotherapeut terecht.

Vanuit de basisverzekering wordt kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar als volgt vergoed:

bij niet chronische aandoeningen maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar
bij chronische aandoeningen alle behandelingen

De basisverzekering is voor iedereen verplicht en de inhoud ervan is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde.
Kinderen zijn gratis meeverzekerd met de ouders.

Wanneer u aanvullend verzekerd bent is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het gekozen pakket hoeveel behandelingen nog boven de 18 maal worden vergoed.
U kunt dit nazien in uw polis of informatie inwinnen bij uw verzekeraar.

U kunt een afspraak maken bij één van onze kinderfysiotherapeuten.