Schoolkinderen

Schoolkinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ze kunnen angstig zijn om te bewegen of een slechte houding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, schrijven of met het tempo van de klas bijhouden. Soms maakt een kind veel bijbewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten. Bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep. Kinderen van deze leeftijd zijn zich vaak bewust van het feit dat ze anders bewegen of meer moeite hebben met hun motoriek dan hun leeftijdsgenoten. Dit kan sociaal-emotionele problemen met zich meebrengen

Kinderfysiotherapie kan zinvol zijn bij:

 • een motorische ontwikkelingsachterstand
  grove motoriek:
  Het niet kunnen meekomen in de gymles en/of bij buiten spelen, houterig en stijf bewegen, een slappe houding, moeite met langere tijd rechtop zitten, een opvallend looppatroon, veel vallen en/of struikelen, bewegingsonrust
  fijne motoriek:
  Het niet kunnen of willen tekenen, kleuren, niet goed kunnen knippen, plakken en/of bouwen, veel kleine ongelukjes zoals dingen omstoten, voorwerpen laten vallen, geen duidelijke handvoorkeur bij teken-/schrijftaken, een onvoldoende leesbaar handschrift, schrijfproblemen, het tempo niet kunnen bijhouden bij schrijftaken, het maken van schokkerige, niet vloeiende bewegingen
 • overgewicht
 • ruimtelijke oriëntatie problematiek
 • problemen met het lichaamsschema/lichaamsbesef
 • zwakke performale ontwikkeling
 • DCD (Development Coordination Disorder)
 • dyspraxie
 • sensorische integratieproblemen
 • ADD (Attention Defecit Disorder of aandachtsstoornis zonder hyperactiviteit)
 • ADHD (Attention Defecit Hyperactivity Disorder of aandachtsstoornis met hyperactiviteit)
 • NLD ( Non-verbal Learning Disabilities of non-verbale leerstoornis)
 • pervasieve ontwikkelingsstoornissen zoals PDD-NOS ( Pervasive Developmental Disorder, Not Otherwise Specified) of een aan autisme verwante stoornis.
 • ASS ( Autisme Spectrum Stoornissen)
 • jeugdreuma
 • mentale retardatie (achterstand in de verstandelijke ontwikkeling)
 • Cerebrale parese
 • sportletsels
 • ademhalingsproblemen, astma, bronchitis
 • orthopedische aandoeningen
 • houdingsproblemen
 • lichamelijke spanningsklachten als hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid zonder medische oorzaak
 • pijnklachten in spieren en/of gewrichten