Kinderen en overgewicht

Steeds meer kinderen kampen met overgewicht. In Nederland hebben ±15% van de jongens en meisjes overgewicht. Ook het percentage kinderen met ernstig overgewicht/obesitas neemt toe. Deze kinderen, maar ook hun ouders zijn regelmatig op zoek naar specifieke, praktische, haalbare en motiverende handvatten om dit overgewicht terug te kunnen dringen.

Doelstelling van de multidisciplinaire behandeling:

Vet Cool is bedoeld voor kinderen met overgewicht tot 18 jaar.

Het doel is om de kinderen (en ouders) inzicht te geven in hun huidige eet- en beweegpatroon en te leren hoe zij hier verandering in kunnen brengen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed hoe sociaal om te gaan met hun probleem.

Dit is de reden dat de behandeling wordt gegeven door een kinderfysiotherapeute, diëtiste en eventueel wordt aangevuld door behandeling bij een orthopedagoog/psycholoog. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een zogenaamd “multidisciplinair behandelconcept” ( de combinatie van motoriek en lichaamsbeweging, voeding en gedrag) een veel grotere kans op succes heeft.

Tijdens de behandeling is het niet de bedoeling dat kinderen die nog in de groei zijn leren hoe ze snel moeten afvallen. Omdat ze nog groeien is het voldoende als hun huidige gewicht niet toeneemt. Uiteindelijk wordt daardoor het gewenste gewicht in de loop van de tijd vanzelf bereikt.

Start

Na aanmelding van uw kind bij één van de betrokken instanties/hulpverleners ontvangt u een intakeformulier met vragenlijst om een goed beeld te krijgen van de situatie van uw kind.
Na het invullen en opsturen van deze vragenlijst neemt de diëtiste contact met u op voor een intakegesprek.
Daarna volgt de intake bij de kinderfysiotherapeut en afhankelijk van de situatie van uw kind de intake bij de psycholoog/orthopedagoog.

De deelnemende instanties  naast  Fysio Lage Naarderweg zijn:

Diëtistenpraktijk ViVo, Visie op voeding

Diëtiste Monique Dijsselhof

Schapenstraat 198, 1211 HL Hilversum

https://www.vivodietetiek.nl/

​contact@vivodietetiek.nl

06-25093005

De rol van de kinderfysiotherapie in

Afvallen door beweging en sport

Beweging is belangrijk voor de gezondheid. Door te sporten verbeteren kinderen hun conditie, motoriek, sociale vaardigheden en het vergroot bovendien het zelfvertrouwen.
Uw kind wordt door een ervaren kinderfysiotherapeut een eind op weg geholpen.
Samen met kinderen die tegen dezelfde problemen aanlopen, wordt er wekelijks gewerkt aan het verbeteren van de conditie, kracht en de motoriek.
Het belangrijkste doel hiervan is om weer “lol” in bewegen te krijgen. Aan het einde van de cursus wordt er gekeken naar een passende sport voor uw kind, zodat op lange termijn het bewegen een onderdeel van het dagelijks leven kan blijven!
Na het intakegesprek worden de conditie en motoriek getest. Met de gegevens vanuit dit onderzoek wordt het beginniveau van de training bepaald.
Voor de overige activiteiten van de week wordt een beweegdagboek bijgehouden. Uw steun is hierbij hard nodig, immers “goed voorbeeld doet goed volgen!”