Manuele therapie

De manueeltherapeut houdt zich, net als de fysiotherapeut, bezig met het onderzoek en de behandeling van patiënten met klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Manuele therapie is een verbijzondering van 4 jaar die de fysiotherapeut na de basisopleiding kan volgen.
Door deze verbijzondering is de manueel therapeut in staat om met specifieke kennis en vaardigheden uitgebreider te onderzoeken en een specifiekere diagnose te stellen om vervolgens samen met de patiënt een behandelplan opstellen. De wervelkolom staat centraal bij dit onderzoek en de behandeling.

Wanneer er problemen (stoornissen) zijn binnen de wervelkolom kunnen deze klachten geven lokaal in de wervelkolom zelf als ook in armen en/of benen, maar ook viceversa. Tevens kunnen zij elkaar in negatief en positief opzicht beïnvloeden.
Deze stoornissen kunnen zich uiten in het arthrogene (gewrichten/botten), musculaire (spieren) en neurogene (zenuwen) systeem.

Met behulp van manuele therapie kan de stoornis verholpen of gereduceerd worden. De manueel therapeut probeert de stoornis op te heffen door middel van mobiliserende of manipulerende technieken van gewrichten, spieren en zenuwen, ondersteund met adviezen, oefentherapie en instructie ( b.v. huisoefenschema ). Als er sprake is van een overbeweeglijkheid in de gewrichten kan de manueel therapeut juist met specifieke trainingsadviezen de patiënt leren zijn gewrichten door middel van spieren te beheersen.

Binnen de manuele therapie zijn verschillende opleidingen: SOMT (Stichting Opleiding Manuele Therapie), OOMT (Opleiding Orthopedische Manuele Therapie), Opleiding van de Bijl, etc. Deze opleidingen hebben allen een iets ander ingangspunt en accentverschil voor het onderzoek en de behandeling. Echter het uiteindelijke doel is gelijk: de patiënt weer pijnvrij te kunnen laten functioneren.

Jaarlijks volgt de manueel therapeut naast verplichte bij- en nascholing voor de fysiotherapie dit ook voor manuele therapie om op de hoogte te blijven van nieuwe inzichten en ontwikkelingen en om in aanmerking te komen voor herregistratie van het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Zie voor verdere informatie de site van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie: www.nvmt.nl of www.naomt.nl