Psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatisch fysiotherapeut behandelt mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, waarbij sprake is van:

  • chronische pijnklachten of (te) lang aanhoudende klachten
  • onverklaarde klachten
  • depressie en/of angststoornissen
  • burn-out of overspanning

Geregistreerde psychosomatische fysiotherapeuten hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van klachten die samenhangen met stress, en klachten als pijn en vermoeidheid waarvoor geen direct lichamelijke oorzaak kan worden gevonden. Vaak is er dan sprake van ‘psychosomatische klachten’: lichamelijke klachten waarbij psychische en sociale factoren een rol spelen.
De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is een feit dat inmiddels ruim gedragen wordt door wetenschappelijk onderzoek. Vaak blijkt dat er sprake is van een verstoring van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, en tussen spanning en ontspanning.
Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen van de behandeling bepaald en wordt samen met U een therapieplan opgesteld. U leert hoe uw lichaam werkt en hoe U daar zelf invloed op heeft. U leert uw lijf te begrijpen en samen met Uw  psychosomatisch fysiotherapeut werkt U aan het herstellen van Uw balans.

Voor een behandeling psychosomatische fysiotherapie kunt u een afspraak maken bij Judith de Brouwer.