Vergoeding en tarieven

Verzekeringen

Sinds 1 januari 2004 wordt fysiotherapie niet uit de basisverzekering, maar uit de (meeste) aanvullende verzekeringen vergoed.  Voor kinderen tot 18 jaar blijft de fysiotherapie in de basisverzekering. De patiënten met chronische klachten (lijst “Borst”) krijgen in hun basisverzekering na 20 keer fysiotherapie alles vergoed. De eerste 20 keer is bij de meeste ziektekostenverzekeraars ondergebracht in de aanvullende verzekering. Raadpleeg uw eigen verzekeringspolis.

Met ingang van 1 januari 2007 is er een eigen risico voor iedereen die gebruik maakt van de fysiotherapie uit de basisverzekering. Dus bij chronische klachten volgens de lijst “Borst” die vanaf de 21ste behandeling onder de basisverzekering vallen wordt het eigen risico aangesproken. Voor kinderen tot 18 jaar is er geen eigen risico.

Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten.

Tarieven

Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft en toch gebruik wilt maken van onze faciliteiten dan gelden de volgende tarieven:

Zitting fysiotherapie

€42,50

Zitting Manuele therapie

€ 53,00

Zitting kinderfysiotherapie

€ 56,50

Zitting psychosomatische fysiotherapie

Toeslag aan huis behandeling

€ 47,50

€ 20,00

Screening, intake en onderzoek

€ 53,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 53,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 53,00

Niet nagekomen afspraak, mits korter dan 24 uur afgezegd

€ 30,00

Eenvoudige, korte rapporten

€ 60,00

Meer gecompliceerde, tijdrovende (kinderfysiotherapeutische) rapporten

€ 85,00

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen

€ 55,00