Fysiotherapie

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over klachten van houdings- en bewegingsapparaat. De fysiotherapeut behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden in hun (werk) houding en bij het bewegen door bv pijn.

Tijdens de eerste afspraak proberen we een zo goed mogelijk beeld van uw klachten te krijgen door u te onderzoeken, vragen te stellen en op basis hiervan een diagnose te stellen. Daarna maken we samen met u een behandelplan. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan.
Indien noodzakelijk nemen we tijdens de verdere behandeling contact op met uw huisarts of specialist.

De behandeling door de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verminderen van pijn, het verbeteren van het bewegend functioneren en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal de fysiotherapeut ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en te helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.

De fysiotherapeut behandelt mensen met een grote diversiteit aan klachten van het houdings- en bewegingsapparaat zoals nek-, schouder- en armklachten, rugklachten, heup-, knie- en enkelklachten, aandoeningen van het zenuwstelsel ( b.v. M.S) longaandoeningen, hartaandoeningen en vaatproblemen.

Tevens behandelt de fysiotherapeut mensen na een operatie en begeleid mensen met overgewicht om op een verantwoorde manier te gaan bewegen.

De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn praktijk.
Jaarlijks volgt de fysiotherapeut verplichte bij- en nascholing om op de hoogte te blijven van nieuwe inzichten en ontwikkelingen en om in aanmerking te komen voor herregistratie van het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Een fysiotherapeut levert maatwerk. Geen patiënt is hetzelfde.

www.defysiotherapeut.com